Mensen met diabetes hebben een grotere kans op problemen met de voeten en de huid dan mensen zonder diabetes. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat één op de vier patiënten met diabetes vroeg of laat te maken krijgt met een voetprobleem.

Waardoor ontstaan voetproblemen?

 • Neuropathie (zenuwbeschadiging)
  Beschadiging van de oppervlakkige zenuwen zorgt ervoor dat u minder tot geen pijn voelt. Hierdoor kunnen gemakkelijk wondjes ontstaan die moeilijk genezen. Ook de diepere zenuwen worden kwalitatief minder. Dit kan een afwijkende voetvorm geven (holvoet, klauwtenen), maar geeft ook een instabiel gevoel tijdens lopen. Dit instabiele kan drukplekken veroorzaken.
 • Slechte doorbloeding
  Patiënten met diabetes hebben een grotere kans op een verslechterde doorbloeding naar de voeten. Wanneer er dan een wondje op de voet ontstaat, zal dit slechter genezen omdat er geen optimale bloed- en zuurstoftoevoer kan plaatsvinden.
 • Limited joint mobility
  Het bindweefsel rond de gewrichten kan verstijfd raken. Hierdoor wordt de voet minder mobiel. Dit kan drukplekken veroorzaken.
 • Infectie
  Patiënten met diabetes kunnen vatbaarder zijn voor infecties. Ook een kalknagel valt onder een infectie. In de volksmond wordt vaak de term kalknagel gebruikt voor een verdikte, brokkelige, geelverkleurde nagel. Meestal is er dan sprake van een schimmelinfectie.
Het ontstaan van een wond. Op een drukplek ontstaat eelt, dit eelt wordt niet gevoeld (neuropathie), dus wordt niet ontzien. Er ontstaat een onderhuidse bloeding en een wond onder het eelt.

Het ontstaan van een wond. Op een drukplek ontstaat eelt, dit eelt wordt niet gevoeld (neuropathie), dus wordt niet ontzien.
Er ontstaat een onderhuidse bloeding en een wond onder het eelt.

Wat kunt u zelf doen?

 • LOOP NOOIT OP BLOTE VOETEN!
 • Huid- en nagelverzorging.
  Door de voeten goed te verzorgen en dagelijks te inspecteren worden onregelmatigheden in een vroeg stadium ontdekt. Roep tijdig de hulp in van uw partner of een pedicure met diabetesaantekening wanneer u de voeten zelf niet meer kunt verzorgen of inspecteren.
 • clip_image011Schoeisel.
  Bij 70% van de wonden, blijkt niet passend schoeisel de oorzaak te zijn!
  Goed passend schoeisel voorkomt drukplekken door de schoenen.
  Vraag hiervoor ook advies in de betere schoen(speciaal)zaken.
 • Wondjes.
  Laat wondjes die niet binnen drie tot vijf dagen dicht zijn, controleren door de huisarts of podotherapeut. Wanneer het wondje ontstoken is, raadpleeg dan zo spoedig mogelijk uw huisarts of podotherapeut.

Wat kan de podotherapeut voor u doen?

Door tijdig ingrijpen van de podotherapeut wordt getracht om voetklachten te verminderen en om wondjes te voorkomen. Ook wordt aangeraden om de voeten jaarlijks te laten controleren door een podotherapeut. Het kan namelijk voorkomen dat u zelf niet merkt dat er problemen zijn. Voorbeelden van therapievormen zijn:

 • Zooltherapie voor betere drukverdeling onder de voet, functieverbetering en verminderen/verdwijnen pijn;
 • Tijdelijke vilttherapie om pijnlijke plekken of wondjes direct te ontlasten en/of te beschermen;
 • Siliconen orthese (=teenstukje) om afwijkende teenstanden te corrigeren en/of ter voorkoming van drukplekken;
 • Adviezen m.b.t. dagelijkse voet- en/of nagelverzorging;
 • Specifieke schoenadviezen voor patiënten met diabetes;
 • Wondverzorging.
Wond verzorging en tijdelijke drukverdeling. Links: wond- en eeltvorming aan de onder- en buitenzijde van de voet. Midden: eelt verwijderd, wondranden schoongemaakt. Rechts: wonden zijn drukvrij gelegd met vilt.

Wondverzorging en tijdelijke drukverdeling.
Links: wond- en eeltvorming aan de onder- en buitenzijde van de voet.
Midden: eelt verwijderd, wondranden schoongemaakt.
Rechts: wonden zijn drukvrij gelegd met vilt.

Bezoek aan de praktijk bij diabetes.

Voor het uitvoeren van een eerste onderzoek of controle bij suikerziekte vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Wilt u deze ingevuld meenemen naar de praktijk?

Voetonderzoek podotherapie bij suikerziekte

Voetcontrole podotherapie bij suikerziekte