Privacyverklaring Podotherapie Heiloo te Heiloo en Akersloot

Met deze privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacyrechten

Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam, woonplaats, adres, burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en zo mogelijk uw mailadres.
 • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen / levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere stukken, bevattende zodanige gegevens (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op, één en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.

Waarvoor gebruiken wij u gegevens?

 • Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet ‘Gebruik burgerservicenummer in de zorg’.
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt alleen plaats nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Uitwisseling vindt plaats via een beveiligde verbinding.
 • In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrekken wij, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.
 • Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts nemen we in uw dossier gegevens op over uw behandeling en nemen andere stukken, bevattende zodanige gegevens (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op, één en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
 • Voor een audit: eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in een geanonimiseerd dossier. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.
 • Intervisie, supervisie of consultatie: in het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?
Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

Overige Privacyrechten

 • Recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens uit uw (patiënten)dossier.
 • Het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken, én weer te kunnen intrekken.
 • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
 • Het recht op het indienen van klachten bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

Website

Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van services bijeen te brengen.

Onze site maakt alleen gebruik van ‘functionele’ cookies . Externe partijen plaatsen geen cookies.

 • ‘sessiecookies’ die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;
 • ‘permanente cookies’ die alleen door de site worden gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt voor bijvoorbeeld het opslaan van uw voorkeuren voor de volgende keer dat u zich aanmeldt;
 • cookies voor gegevensanalyse die onze webtoegang controleren en analyseren.

U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaatvoorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.