Podotherapie

Podotherapie & diabetesBij mensen met diabetes (suikerziekte) is een controle van de voeten heel belangrijk. Door de diabetes ontstaat er een verhoogd risico op:


 • Beschadiging van de zenuwen (neuropathie)
  Hierdoor worden signalen vanuit de voeten verkeerd doorgegeven aan de hersenen. Er kunnen steeds signalen doorgegeven worden, zodat het lijkt alsof er iets om de voet heen zit. Maar het kan ook zijn dat een waarschuwingssignaal niet doorgegeven wordt en u niet voelt dat er een wond aanwezig is.
 • Slechte doorbloeding, etalagebenen
  Er is kans op een slechtere doorbloeding in kleinere vaten, zoals de benen en voeten. Dit zorgt ervoor dat wondjes minder snel dichtgaan en de kwaliteit van de huid slechter wordt. Door een slechtere kwaliteit van de huid, kan deze sneller kapot gaan.
 • Verandering in de voetstand
  Doordat de zenuwen in de voeten minder goed functioneren, kan de stand van de voeten ook veranderen. Door instabiliteit kunnen de tenen bijvoorbeeld meer gaan klauwen. Deze veranderingen in de voeten kunnen verhoogde druk geven. Soms zie je dit als eelt, maar pas als een wond. Door het verminderde gevoel, wordt dit niet altijd gevoeld.
Preventieve voetzorg

Preventieve voetzorg bij diabetes is bedoeld om wonden en amputaties te voorkomen. Dit is een samenwerking tussen praktijkondersteuner/diabetesverpleegkundige, podotherapeut, medisch pedicure en uzelf.

Praktijkondersteuner/diabetesverpleegkundige
De praktijkondersteuner (bij behandeling door huisarts) of diabetesverpleegkundige (bij behandeling door internist) screent jaarlijks de voeten en bepaalt hierbij de Sims-classificatie en het Zorgprofiel. Dit geeft aan in welke mate er een risico aanwezig is op wonden.

Podotherapeut
De podotherapeut kijkt verder naar de voetstand, teenstand, manier van lopen en schoeisel. Zo brengt de podotherapeut de mogelijke risico’s op drukplekken in kaart. Dit bespreken we met u en geven u advies om de risico’s te beperken. Soms is het nodig om een verdere therapie in te zetten, zoals podotherapeutische zolen of siliconen teenstukjes.

Medisch pedicure
De medisch pedicure zorgt voor het periodieke onderhoud van uw voeten. Eeltplekken en likdoorns die een risico op een wond geven en nagels waarbij een verhoogde druk ontstaat door de dikte of het ingroeien worden behandeld als ‘medisch noodzakelijke zorg’. De medisch pedicure kan ook ‘cosmetische zorg’ leveren. Dit is het verwijderen van lichte eeltvorming of het knippen van ‘normale’ nagels.

Uzelf 
Alleen controle door de zorgverleners is vaak niet voldoende. Wij geven u tips over hoe u zelf uw voeten kunt controleren.

Vergoeding

Afhankelijk van het zorgprofiel waarin u valt ontvangt u een vergoeding voor de medisch noodzakelijke voetzorg.

 • Zorgprofiel 1: de behandeling van pedicure en podotherapeut wordt afhankelijk van uw zorgverzekering vergoed vanuit uw aanvullend pakket.
 • Zorgprofiel 2, 3 en 4: de medisch noodzakelijke voetzorg wordt vanuit de basisverzekering vergoed.

De vergoeding die u eventueel krijgt heeft betrekking op de medisch noodzakelijke voetzorg. Dit is de voetzorg die gericht is op het voorkomen van wondjes en is dus meestal geen volledige voetbehandeling. De medisch noodzakelijke voetzorg bij de podotherapeut is het onderzoeken van de voeten op risico’s op wondjes. Alle therapieën (zolen, ortheses, nagelbeugels) vallen onder het aanvullende pakket. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering. Voor de cosmetische voetzorg en ambulante zorg (behandeling aan huis) geldt een eigen bijdrage.

Bent u voor uw diabetes onder behandeling van de huisarts? Dan verloopt de vergoeding uit de basiszorg via HONK. Als u bij de internist onder behandeling bent, loopt dit via de podotherapeut. Wanneer uw medisch pedicure een contract met de podotherapeut heeft, stuurt uw pedicure de rekening naar de podotherapeut.

Bezoek aan de praktijk bij diabetes

Voor het uitvoeren van een eerste onderzoek of controle bij suikerziekte vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Wilt u deze ingevuld meenemen naar de praktijk?

Voetonderzoek podotherapie bij suikerziekte

Voetcontrole podotherapie bij suikerziekte


Praktijk voor (sport)podotherapie en medisch pedicure. Gespecialiseerd in de behandeling van sporters, kinderen, diabetes- en reumapatiënten.

Copyright © 2021 Podotherapie Heiloo