Verzekeraars hebben voor diabetes met zorgprofiel 2, 3 en 4 een vergoeding uit de basisverzekering.

Andere vergoedingen voor de pedicurebehandelingen komen uit de aanvullende verzekering. Deze vergoedingen wisselen sterk per verzekeraar en pakket. U kunt dit zelf nakijken op de website van Provoet.

Wij kunnen deze behandelingen niet rechtstreeks declareren. Wel moeten we de juiste code op de factuur noteren. Geeft u dit vooraf aan?

Declareren van podotherapeutische behandelingen.